top of page

Աննայի հայրենիքը

10.11.2020

Սիրելի ժողովուրդ, հարազատներ,


Խուճապի մի մատնվեք, ինչպես մեր բոլոր զինվորները, մենք էլ մեր դիրքերում ենք։

Չտատանվեք, չկասկածեք։


Մենք հայրենիք չունենք զիջելու ո’չ թշնամուն, ո’չ դավաճաններին։


bottom of page