top of page

Լափառոշ բերաններ

28.04.2020, ԵՐԵՎԱՆ


Ազգային ժողովում մեկնարկած արտահերթ նիստում Ալեն Սիմոնյանի և Էդմոն Մարուքյանի միջև թեժ բանավեճ է գրանցվել. «Անբարոյականի վաստակ, քաղաքական հոգնած տրյապկա, հանգստացի...»։


լլլլ.jpg
bottom of page