top of page

Նոյի ընտանիքի անձնանունները

08.06.2023

Ստուգաբանության համար կօգտագործեմ Հայոց լեզուն։ Ավելի հին ու հարուստ լեզու չգիտեմ։


Աստվածաշնչի ու շրջագայքի մեյդանը զավթել են հրեաները։

Սակայն իրենց լեզվով անհնար է ստուգաբանել։


«Հրեերեն ստուգաբանությունները» ընդամենը հայտարարություններ են։

Գիտուններով հարուստ ազգին հարիր չէ։

Ով համամիտ չէ՝ թող կարդա ու համոզվի։


1. ՆՈՅ

Նոյի անունը խորհրդանշում է Նոյ (Նոր) Քաղաքակրթության գալուստը․

Ն+ո+յ=22+24+21=67 (հոլմի)


Ստուգաբանություն

Նոյ և Նոր բառերը հոմանիշներ են։

Հայոց բոլոր բարբառներում այս երկու ձևերն էլ կան։

Խարբերդի բարբառում գերիշխում է Նոյ ձևը։

Նույնը՝ այլ հնդեվրոպական լեզուներում՝

Новь, Новый, Nor, New, Noes…

Նոյի մասին ասքը Հնդեվրոպական է (1, 2)։

Արարատը հայերի սարն է։

Արար ատ – Արարման տեղ (հին. հայ.);

(ատ – տեղ, հատ, հատույթ, բնակավայր)

Ի դեպ, ատ մասնիկից՝ ատամ (ամենահատ, հատիչ և այլն);

Ատ+ամ=32+21=53 (յոդ)

Արարատ Արարչավայրում

մինչև Մեծ Եղեռնը ապրել են հայեր։

Ցեղասպանությունից հետո ապրում են

նրանց հոգիները, որ վախթը եկավ՝ կմարմնավորվեն։

«Վախթ» բառը գրվում է վախթ; «վախտ»-ը սխալ է։

Վախ+թ=44+9=53 (յոդ)

Ինչու՞։ Որովհետև

1) Վախթանգ=Վախթ+անգ=53+26=Ոս+կի=Ոսկի

(Վախթ-ժամանակ; անգ-երկաթ;

Վախթանգ-Երկաթի ժամանակ);

2) Վախթ=Վ+ախթ=30+23=Վ+ան=Վան

Վախթ=Վա+խթ=31+22=Վա+ն=Վան

Սրանք ի՞նչ են նշանակում։

Հնագույն ապացույցի պատառ է։

Գիտենք Էվկլիդի աքսիոմ-թեորեմ մեթոդը։

Եղել է նաև Տիրի մեթոդ, որի պոչից բռնել եմ․․․

Հայկը Վանի մոտ դփեց Բելին։

Տիրն ի՞նչ է ասում․

Հայկ=Վան=53 (յոդ)

Բել=Բ+ե+լ=2+5+12=19 (կալի)

Բէլ=21 (սկանդի)

53-րդ տարրով՝ յոդով զինված Հայկը հաղթեց

19 կամ 21 տարրերով զինված ախմախին։


2. ՆՈՅԻ ՀԱՅՐԸ՝ ՂԱՄԵՔ

Ղ+ամեք=18+62=80

արգոն+սամարի=սնդիկ


Ղա+մեք=19+61=80

կալի+պրոմետի=սնդիկ


Ղամ+եք=39+41=80

իտրի+նիոբի=սնդիկ


Ղամե+ք=44+36=80

ռութենի+կրիպտոն=սնդիկ


Սնդիկը Արմեն է, Հարավ է, Հայ-արաբական աշխարհ․

Հարավ=Իրաք=Էմիրաթ=Կահիրե=80 (սնդիկ)


Ազգային կապեր

Ղամեք=Արմեն=Արցախ=Ծիրան=80 (սնդիկ)


Ազգակցական կապեր

Ղամե+ք=44+36=36+44=Ք+արի

Ղամե+ք=44+36=Իրա+ք

Քարի – հնագույն փոքրիկ լճակ Արագածի լանջին

3207 մ․ բարձրության վրա։ Խորությունը՝ 8․ Իշխան ձուկ կա։

Գուցե Ղամեքը իջել է Քարի լճակից հիմիկվա Իրաք։ Արաբական ծեսով Քարին դարձրել է Իրաք ու անվանել տեղանքը։


«Լճի հարավային ափին է գտնվում Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտի Առաջնային տիեզերական ճառագայթների գրանցման ու հետազոտման կայանը, որը 1942 թվական հիմնել են Արտեմ Ալիխանյան և Աբրահամ Ալիխանով եղբայրները»։


Մեծ գիտնականները Ղամեքի հետքերով եկել են Քարի լիճ․․․


Ստուգաբանություն

Մեք և Մենք բառերը հոմանիշներ են։

«Աղ մեք» նշանակում է․

«Մենք աղ ենք»։

Ղամեք անվան ծագումը․

Աղ-մեք→Ղա-մեք


Աղի հուշ

Հին հայերը բծշկական նկատառումերով և կենցաղում շատ աղ էին օգտագործում։ Այդ պատճառով Ռուսիայում հայերին աղի էին անվանում (солёный армянин).

Նախապապ Ղամեքի անունը ունի բառացի և փոխաբերական իմաստ։


3. ՆՈՅԻ ԿԻՆԸ՝ ՆՈՅԵՄ

Նոյ+եմ=67+25=92

հոլմի+մանգան=ուրան


Նոյե+մ=72+20=92

hաֆնի+կալցի=ուրան


Ստուգաբանություն

Նոյ եմ – Նոր եմ

Նոյինն եմ


ՆՈՅԻ ՏՂԱՆԵՐԸ` ՍԵՄ (ՇԵՄ), ՔԱՄ, ՀԱՊԵՏ

4. ՍԵՄ

Ս+ե+մ=29+5+20=54 (քսենոն)

Շ+ե+մ=23+5+20=48 (կադմի)


Ստուգաբանություն

Հայերեն Սեմ (Շեմ) բառից։

Սեմերը եղել են հայերի հարևան՝ սեմիտ (շեմիտ)։


5. ՔԱՄ

Ք+ա+մ=36+1+20=57 (լանթան)


Ստուգաբանություն

Հայերեն Քամ բառից։

Հյուսիսային Աֆրիկա։

Ջրհեղեղը հողը քամել-տարել է, ավազն է մնացել։


6. ՀԱՊԵՏ

Հ+ապետ=16+63=79

ծումբ+եվրոպի=ոսկի


Հա+պետ=17+62=79

քլոր+սամարի=ոսկի


Հապ+ետ=43+36=79

տեխնեցի+կրիպտոն=ոսկի


Հապե+տ=48+31=79

կադմի+գալի=ոսկի

Ստուգաբանություն

«Հաբեթ» անիմաստությունից պետք է ձերբազատվել։

«Հա պետ» և վերջ։ Հաստատում է, որ Հապետը պետ է, այն էլ՝ ոսկի։ Ոսկին արդեն ապացույց է։

Նման իրավիճակ կա ռուսերենում․

Վա (ва) – ջուր։ Վա դա (ва да; գրում են․ вода)։ Հաստատում է, որ ջուր է։

Հնում վա (ջուր) բառը եղել է ու տեղ-տեղ հավերժացել հայերենում․ լՎԱլ, լՎԱնալ, լՎԱցվել, ՎԱյթել և այլն։

Լճերի ու գետերի անվանումներում՝

ՎԱՆ, ՍԵՎԱՆ, ԱՂՎԱՆ, ԱՐԱԳՎԱ, ՎԱԳԵՏ (ՎՈԼՈԳԴԱ), ՄՈՍԿՎԱ, ՆԵՎԱ, ՆԵՅՎԱ, ՆԱՐՎԱ․․․

Հայերեն բնաձայն «ջուր» տարբերակը տարածված է Աշխարհում, մասնավորապես, լատվիական Յուրմալան Ջուրմալա է։


Գրականություն

1. Гамкрелидзе Т., Иванов В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. В двух томах. – Тбилиси, Изд-во ТГУ, 1984.

2. Тилак Б.Т. Арктическая родина в Ведах. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002.


Վիկտոր Վահանյան


Լուսանկարում՝ Արագածի Քարի լիճը

Comments


Ռուսաստանից վերադարձել է Հայաստան և ստեղծել CreamLeo-ն՝ հայկական բնական քաղցրավենիքի արտադրանքը

bottom of page