top of page

Հայկական անունների գաղտնիքները

07.06.2023

Ոչ միայն հայկական անունների քանակը չգիտեմ,

այլև այդքան թիվ չգիտեմ։ Գիտենալու տեղ երբեմն մտածել գիտեմ։


1-2) Սկսենք ՀԱՅԿ-ից։ Մյուս նախապապերի անունների մասին էլ կխոսենք։

Հայ մեծագույն լեզվագետ Հրաչյա Աճառյանն ասել է․ «Հայկ անվան ծագումն անհայ է»։

Լա՞ց լինենք։ Գտնենք լուծումը։

Որոշ լեզվագետներ ասում են․«Հայկ անունն ռաջացել է հայ ցեղանունից, և ընդհակառակը»։

Քանի որ Հայքը հայերի երկիրն է, ապա բնական է ենթադրել, որ Հայկը հայերի ինչ-որ բանն է։

Հայերի առաջնո՞րդը (նավապե՞տը, նահապե՞տը)։ Հա՞յրը։ Զավա՞կը։ Մասնի՞կը․․․

Ընդունենք «Հայկ – հայերի առաջնորդ» վարկածը։

Հայկը եկավ Վան։

Հայկ=Հայ+կ=38+15=53

Վան=Վ+ան=30+23=53

Մեծն Աճառյանը չուներ Տիրի Ալգորիթմ։ Չգիտեր, որ Հայկ=Վան=53 (յոդ)

Հայկը որպես համաստեղություն Օրիոնն էր։

Օրիոն (Հայկ) համաստեղության անվան արմատը հայերեն Օրի բառն է։

«Օ» տառ չունենք։ «Ո» տառը ի ծնե հնչում է «Օ»։ Օ=Ո=24

Օրին (Որին) բազեն է։ Պարսկերեն՝ Շահեն։

Օրի=Որի=Ո+րի=24+43=67 (հոլմի)

Շահեն=Շա+հեն=24+43=67 (հոլմի)


Դիտարկենք մի քանի աչքի ընկնող Հայոց անուններ։ Բոլոր հայկական անձնանունները

նույնիսկ Աճառյանը չգիտի։ Այս հանճարը գրքի մարդ է՝ տերերին ու տերmտերներին է հավերժացրել,

որոնք հին գրքերում իրենց են հավերժացրել։

Ազգը կերակրող և ազգն ու ազգային մշակույթը համալրող գյուղացիների անունները համարյա չկան։


3-4) Տեղ-տեղ որպես Մայր-Հայաստան Այծեմնիկն ու Ասպրամն են փայլատակում․․․

Այծ=Այ+ծ=22+14=36; Այծ+եմ=36+25=61; Այծեմ+ն=61+22=83, Այծեմն+իկ=83+26=109 (մեյթների)

Ասպ (ձի); Ասպ=56; Ասպ+ր=56+32=88; Ասպր+ամ=88+21=109 (մեյթների)

Մասնավորապես,

Աս+պրամ=30+79=109

ցինկ+ոսկի=մեյթների


Պրամ=Պ+րամ=26+53=53+26=Ոս+կի=Ոսկի

Պրամ (Պրիամ) անուն կար։


5) ԱՐԱ

Արա անուն առաջին անգամ կարդացել եմ Մովսես Խորենացու մոտ՝ Արա Գեղեցիկը (XVIII դ․ մ․թ․ա.),

Արամ Հայկազունի արքայի որդին։ Արա Գեղեցիկը դարձավ Շամիրամի սիրո զոհը։

Որպեսզի հայ ժողովուրդը Շամիրամի փոստը տիկ չհաներ, հայտարարվեց, որ Հայոց Արքան հարություն էառել․․․

Մեզ այդպես են սովորեցնում։ Գուցե՞ Արա Գեղեցիկը գտնվել է կլինիկական մահվան մեջ

և դարձի է եկել։ Դա է վկայում Պլատոնի հաղորդումը.

զոհերի դիակները վառելիս Արան (Էրը) հարություն առավ.

Պլատոն․ Պետություն․․․

Платон. Политика или государство. – СПб, 1863, книга 10, §§ 614-621


6) ԱՐԱՄ

ԱՐԱՄ=ԱՐ+ԱՄ=33+21=54 (քսենոն)

Արամը ԱՐ աստծո անվան մեկնաբանումներից մեկն է․

Ար ամ – ԱմենաԱր (ԱմենաԱստված), Գերագույն Աստված․․․ Նաև՝ Աստվածորդի, երբ նկատի ունենքԱրամ Արքային,

Արևորդի, երբ նկատի ունենք Արևապաշտ Արամին․․․ Նաև՝ Աստծո տարիքի։ Քանի որ ամ բառըբազմիմաստ է․

Ամեն, ամենա, ամյակ (տարի), որդի․․․

Ամեն բառից՝ ամին (аминь), ամոն (մոնա) և այլն։

Հնագույն սուրբ անուններն ի սկզբանե բազմիմաստ են։ Տարբեր իմաստները իրար չեն հակասում,

եթե նույնիսկ արտաքուստ հակասում են՝ ներքուստ լրացնում են իրար, լրիվացնում պատկերը։

Այստեղ աննկատ գործում է բազմարժեք տրամաբանությունը, որն, ի դեպ, գիտականորեն հիմնեց

հայազգի լեհաստանցի մեծ մաթեմատիկ-տրամաբան Յան Լուկասևիչը (Վան Ղուկասյան; 1878-1956).

Յան Լուկասևիչի ազգակից Իգնացի Լուկասևիչը՝ լեհերի և հայերի մեծագույն քիմիկը (1822-1822)

ստացավ կերոսին, մազութ, ասֆալտ և այլ քիմիկան մթերք, հնարեց կերոսինե լամպ և այլն (1852-1853)։

Առանց այս Հայ մարդու Արդյունաբերական քաղաքակրթությունը ուշ կգար․․․

Գործնական օգտակարության առումով այսպիսի մեծ գիտնական մինչև Ատոմային դար

Մարդկության պատմության մեջ չկա․․․ Իգնացի Լուկասևիչը Լվովի հայերից էր և հայերեն գիտեր․․․

Իսկ մենք գիտե՞նք՝ ու՞մ ստացած կերոսինն ենք վառում, ու՞մ հնարած ասֆալտի վրայով ենք քարշ տալիս

մեր անփառունակ գոյությունը․․․


Դիտողություն 1։ 1846 թ․ կերոսին ստացել է մի կանադացի քիմիկ՝ Ա․ Գեսներ։ Ստացվել է ծախսատար ևանարդյունավետ։

Դրա համար գիտությունն ու արդյունաբերությունը ընտրել են Ղուկասյանի մեթոդը։


Արամ Հայկազունին, Արա Գեղեցիկի հայրը, Հայկ Նահապետի թոռան թոռան թոռն էր։ Հաստատ չգիտեմ, դա նույն Արա՞մն էր,

որի անունը հասավ Հինդ ու Ամերիկ (Ամերիկան ի սկզբանե կոչվել է Ամերիկ)։

Հնդկաստանում Արամը դառավ Ռամա (Րամա): Այստեղ գրվեց առաջին Վեդը՝ Րիգվեդան (Ռիգվեդա)։

Այսինքն՝ Վեդագիր կամ Գիրվեդա․

Գիր-վեդա→Րիգ-վեդա․


Հարավային Ամերիկայում Արամի անունով կառուցվեց բուրգ․ ՄԱՐԱՆԳԱ, ասել է՝ ԱԳՆԱՐԱՄ (Արամիկրակ).

ԱԳՆԱՐԱՄ=ԱԳՆ+ԱՐԱՄ=26+54=80 (ռնդիկ)

Հայերին բնորոշ տարրը՝ սնդիկը․

Մարանգա=Մար+անգա=53+27=Արմ+են=Արմեն

Հավանական է Արամի Մարանգա բուրգում սնդիկ էին ստանում։ Սինթեզման բանաձևերը․


Մ+արանգա=20+60=80

կալցի+նեոդիմ=սնդիկ


Մա+րանգա=21+59=80

սկանդի+պրազեոդիմ=սնդիկ


Մար+անգա=53+27=80

յոդ+կոբալտ=սնդիկ


Մարա+նգա=54+26=80

քսենոն+երկաթ=սնդիկ


Մարան+գա=76+4=80

օսմի+բերլի=սնդիկ


Մարանգ+ա=79+1=80

ոսկի+ջրածին=սնդիկ


Դիտողություն 2. Մարանգ «ոսկե» բառը Անգմար ձևով և «տեղ» իմաստով

հանդիպում է հին կելտերի մոտ․

Մար+անգ=53+26=26+53=Անգ+մար

Մարանգ=Մար+անգ=53+26=Ոս+կի=Ոսկի

Անգմար=Անգ+մար=26+53=53+26=Ոս+կի=Ոսկի

Անգմար=Անգ+մար=26+53=Կի+ոս=Կիոս

Կիոսը հունական ձև է։


Դիտողություն 3. Գուցե՞ Վրաստանի Վարձիա քարանձավների կոմպլեքսում ևս սնդիկ էին ստանում․

Վ+ԱՐՁ=30+50=80 (սնդիկ)

Վարձիայի տեսքից բնական է ենթադրել, որ այն պայթել է, մի մասը փուլ է եկել գետ, իսկ սնդիկը ցնդել է․․․


Ի՞նչ է ստացվում։ Հին Հայերը ոսկի ու սնդիկ են սինթեզել Հին Ամերիկայում, Հին Կելտերի աշխարհում,

Հին Հունաստանում, Անդրկովկասում․․․ պրպտել են ամբողջ մոլորակը, որոնել են ոչ միայն ոսկի ու սնդիկ,

նաև՝ ուրան ու պլուտոն, բայց հատկապես՝ ոսկի։


Հարավային Ամերիկայի Այմարա (Արամյա) լեզվում մի հարյուր հայկական բառ կա

(հայտնաբերել է ՄԵՐԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆԸ): Արամի հայերը ոնց-որ Եգիպետից են։

Բառը ճիշտ կարդալու համար պետք է աջից ձախ կարդալ․

- Մարանգա/Ագնարամ

ԱգնԱՐԱՄ՝

Արամի կրակ (Հայկական կրակ);

- Այմարա/Արամյա

ԱՐԱՄյա՝

Արամերեն (Հին Սիրիայի Հայերենը):


7) ԱՐԱՄԱԶԴ

ԱՐԱՄ ԱԶԴ - ԱԶԴԵՑԻԿ ԱՐԱՄ։

ԱՐ ԱՄ ԱԶԴ – ԱՄԵՆԱ (ԱՄԵՆՈՒՐ) ԱԶԴԵՑԻԿ ԱՐ (ԱՍՏՎԱԾ)

Արամազդ=Արամ+ազդ=54+11=65 (տերբի,)


8-9) ԱՐԱՄԱՆՅԱԿ, ԱՐՄԱՆՅԱԿ

Հետաքրքիր է Հայկ Նահապետի արքա տղայի անունը՝ ԱՐԱՄԱՆՅԱԿ (XX դ. մ․թ․ա․)

Արա մանյակ – Աստծո մանյակ

ԱՐԱՄԱՆՅԱԿ=ԱՐԱ+ՄԱՆՅԱԿ=34+80=114 (ֆլերովի)

Հայկի տղայի անունը համարյա նույնությամբ հասել է Գասկոնիա, Ֆրանսիա և դառել․․․

թունդ խմիչք՝ ԱՐՄԱՆՅԱԿ․

Ար մանյակ – Աստծո մանյակ

ԱՐՄԱՆՅԱԿ=ԱՐ+ՄԱՆՅԱԿ=33+80=113 (նիհոնի)

Շատո Ռավինյանը լավագույն արմանյակներից է։

Հայերեն․ Շատ-Շատո, Վան-Վանո, Խաչ-Խաչո, Եզ-Եզո և այլն․

«ո» վերջածանցը սաստկացնում է բառի բովանդակությունը։

Շատոն սաստիկ շատ է․

Շատո Արմանյակը ոսկի խմիչք է.


Շ+ատո=23+56=79

վանադի+բարի=ոսկի


Շա+տո=24+55=79

քրոմ+ցեզի=ոսկի


Շատո=Շատ+ո=55+24=

24+55=Շա+տո=Շատո

Այս ալգորիթմական օղակը

անաղարտ ու թունդ խմիչքի ցուցիչ է։

Շատո մականունով ինչ-որ տեղ ինչ-որ հայ մարդ կար․․․


Արամանյակ անունը Արմանյակ խմիչքի անուն է դառել երկար ֆռֆռալով։

Գասկոնցիները (բասկերը), գրել են Արմանյակ։ Ենթադրվում է՝ Արմինի անունից,

որ էր փառավոր զինվորական՝ գերմանացիների առաջնորդ Արմին(իուս)։

Արմինը Տեվտոբուրգյան անառում I դարում ջախջախեց հռոմեական ընտիր լեգեոնները․․․

Արմինը դրական հերոս էր, որովհետև հաղթել էր մեծագույն ագրեսորին և Հայոց թշնամուն։

Չգիտեմ, ի՞նչ է նշանակում ԳԱՍԿՈՆ, բայց դա բասկերի այդ հատվածի

և յուրաքանչյուր բասկի բնույթն է․

ԳԱՍԿՈՆ=ԳԱՍ+ԿՈՆ=33+61=94 (պլուտոն)


10-12) ԱՐՄԱՆ, ԱՐՄԻՆ, ԱՐԻՄ

Արամանյակ անվան մեջ Արամ անուն կա։

(Հնուց Պերույում Արամ կա):

Արմանյակ անվան մեջ Արման անուն կա։

(Հնուց Ֆրանսիայում Արման կա):

Ար-ման – Աստվածամարդ։

(Այլ կերպ՝ Ման-Աս):

Արման=Ար+ման=33+43=76 (ոսմի)

Ար-մին – Միակ Աստված

(Այլ կերպ՝ Մին-Աս):

Արմին=Ար+մին=33+53=86 (ռադոն)

Ար-իմ – Աստված իմաստուն․

Արի=Ար+իմ=33+31=64 (գադոլինի)


13) ԱՐԱՄԻՍ

Հիշենք քաջարի գասկոն հրացանակիր Արամիսին.

ԱՐԱՄԻՍ=ԱՐ+ԱՄԻՍ=33+61=94 (պլուտոն)։

Ստոգաբանենք Արամիսին․

Ար ամիս – Աստծո ամիս;

Արա միս – Աստծո միս (նաև՝ Աստծո միստիկա, Աստծո գեղեցկություն);

Արամ իս – Ես Արամ եմ

կամ «իս»-ը ձևական վերջածանց է։

ԱՐԱՄԻՍԸ ԵԳԻՊԵՏՈՒՄ ԱՍՏՎԱԾ ԷՐ ՈՒ ՓԱՌԱՎՈՐ։

Դիտողություն։

Եգիպտոսի տեղ ասում եմ ճիշտը՝ Եգիպետ,

Փարավոնի տեղ ասում եմ ճիշտը՝ Փառավոր․

Լղոսելով հայկական բառերը քանդում ենք ՀԱՅՈՑ ՏԱՆ հիմքերը։

Նմանապես Ղափան, Ղրիմ, Սոչի և այլ սխալ տեղանունները պետք է ճիշտ ասել ու գրել․

Կապան, Կրիմ, Սոճի (Բաթումից Գելենջիկ ծովափը առատ է սոճու ծառերով)․․․


14) ԱՐԱՄԱՅԻՍ

ԱՐԱՄԱՅԻՍ ՀԱՅԿԱԶՈՒՆԻՆ (XX դ․ մ․թ․ա․) ԱՐԱՄԱՆՅԱԿԻ ՈՐԴԻՆ ԷՐ ԵՎ ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՅՐԸ․

ՆԱ Է ՀԻՄՆԵԼ ՎԵՐԻՆ ՀԱՅՔԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔԸ։

«ԱՐՄԱ ՎԻՐ» նշանակում է «ՎԵՐԻՆ ԱՐՄԱ» - «ՎԵՐԻՆ ՀԱՅՔ»։

Արա մայիս – Աստծո մայիս։

ԱՐԱՄԱՅԻՍ=ԱՐԱ+ՄԱՅԻՍ=34+82=116 (լիվերմորի)

ԱՐՄԱՎԻՐ=ԱՐՄԱ+ՎԻՐ=54+73=127 (?)

127 չենք հասել։

1839-ին չերքեսահայերը Հյուսիսային Կովկասում հիմնեցին բնակավայր,

որին Հայ մեծ բանաստեղծ Ռաֆաել Պատկանյանի հորեղբայր Պետրոսը

տվեց Հայոց մայրաքաղաք Արմավիրի անունը։ Ադիգներն ու չերքեսներն Արմավիրը անվանում են«Հայական գյուղ»։

Արմատներով այդ քաղաքից է ֆրանսացի մեծ գրող Հանրի Թրուայան (Լեվ Տարասովը, նույն ինքը ԼեվոնԹորոսյանը):

Դիտողություն։ Արմա – Արմենիա։ Արամի երկիր։ Արմա երկիր։

Մենք Էրզրումից ու հիմա «արմա» ենք ասում շիլային․

կաթով արմա, յուղով արմա, մեղրով արմա, ջրով արմա․․․


15) ԱՄԱՍ, ՀԱՄԱՍ

ԱՄԱՍԻԱ=ԱՄ+ԱՍԻԱ=21+42=63

«Ամաս» հիմքում կան հայկական բառեր՝ Ամ, Աս, Մա, Մաս։ Ստուգաբանելու շատ տարբերակ կա․․․

Ամասիա անվան ու տեղանվան

(Հայկական Լեռնաշխարհում շատ Ամասիա կա՝ մարդ, քաղաք, գյուղ, գետ, տարածք)

մասին վերջին խոսքս չեմ որոշել։

Այս «պարզ» բառը շատ է բարդ;

Ամասիա քաղաքը տվել է մի հանճարեղ բժիշկ-գիտնական՝ ԱՄԻՐԴՈՎԼԱԹ ԱՄԱՍԻԱՑԻ (1420/25-1490);


16) ԶԱՐՄԱՅՐ

ԶԱՐՄ+ԱՅՐ=59+54=113 (նիհոնի)

Արիի զարմ․

ԶԱՐՄ+ԱՐ=59+33=92 (ուրան)

Զարմայր Հայկազունին, Հայոց արքան (XII դ․ մ․թ․ա․), հաբեշ զորքի գլուխն անցած կռվում էր

Տրոայի (Տիրի) վրա հարձակված հելեն քաջերի դեմ,

որոնք սպանեցին Զարմայրին։ Իբր սպանել է Աքիլեսը (Արշիլը),

Աքիլ+ես=60+34=94 (պլուտոն)

Ար+շիլ=33+46=79 (ոսկի)


Գեղեցիկ անուն-ազգանուն ունեցող վանեցի հանճարեղ նկարիչ Ոստանիկ Ադոյանը ԱՄՆ-ում

անհեթեթ կեծանուն ընդունեց՝ Արշիլ Գորկի։

«Գորկի» ազգանունը դառը ճակատագրից էր․ ռուսերեն «Գորկի» (Горький) – «Դառը»։

«Ոստան» - «Մայրաքաղաք»; «Ոստանիկ» - «Մայրաքաղաքցի»։

Ոստանիկը թերևս չգիտեր, որ Արշիլն էր սպանել Հայոց հերոսական արքային։


17) ՀՈՒՍԱԿ ՀԱՅԿԱԶՈՒՆԻ (X դ․ մ․թ․ա․) –

ՀԱՅՈՑ ԱՐՔԱ

Հ+ՈՒ+Ս=16+34+29=50+29=79 (ոսկի)

ՀՈՒՍ+ԱԿ=79+16=95 (ամերիցի)


18) ԿԱՅՊԱԿ ՀԱՅԿԱԶՈՒՆԻ (IX դ․ մ․թ․ա․) –

ՀԱՅՈՑ ԱՐՔԱ

ԿԱՅ+ՊԱԿ=37+42=79 (ոսկի)


Այժմյան Վլադիկավկազ քաղաքի տեղանքում եղել է բնակավայր՝ ԿԱՅԿԱՊ (Կապի կայան)։

ԿԱՅ+ԿԱՊ=37+42=79 (ոսկի)


19) ՍԿԱՅՈՐԴԻ ՀԱՅԿԱԶՈՒՆԻ (VIII դ․ մ․թ․ա․) –

ՀԱՅՈՑ ԱՐՔԱ՝ ՀՍԿԱՅԻ ՈՐԴԻ

ՍԿ+ԱՅ=44+22=66 (դիսպրոզի)

ՍԿԱՅ – Հսկա կղզի Շոտլանդիայի

Հայլենդ (Հայերի երկիր) շրջանում։


20) ԵՐՎԱՆԴ

ՏԻԳՐԱՆ I ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ (VI դ․ մ․թ․ա․),

ԵՐՎԱՆԴ ՍԱԿԱՎԱԿՅԱՑԻ ՈՐԴԻՆ

ՉՄՈՌԱՆԱՆՔ, որ ԵՐՎԱՆԴ (ըստ Ալիշանի)

Նշանակում է Օձ, ԽՈՇՈՐ ՕՁ, որ վիշապ ենք ասում։

Ամենայն երևակայությամբ երվանդները մեզ պես թույլեր չէին․․․

ԵՐՎԱՆԴ=ԵՐ+ՎԱՆԴ=37+57=94 (պլուտոն)

ՏԻԳՐԱՆ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆՈՒ արքայության ազդեցությունը ձգվում էր

Իսպանիայից Հնդկաստան (Իսպան-Հինդ)։

ՏԻԳՐԱՆ=ՏԻ+ԳՐԱՆ=42+58=100 (ֆերմի):

Ազգակցական արքայական կապ․

Տիգրան=Տիգր+ան=77+23=23+77=Շ+ապուհ=Շապուհ


Երվանդ անվան ծագումը․

Դ-երվան→Երվան-դ

Դեր Վան – Աստծո դերակատար


21) ԱՐՏԱՇԵՍ

ԱՐՏԱՇԵՍ I ԲԱՐԵՊԱՇՏ (230-159 դ․ մ․թ․ա․),

Նաև՝ ՄԻԱՎՈՐԻՉ

ԱՐ ՏԱՇ – ԱՍՏԾՈ ՏԱՇԱԾ

ԱՐ+ՏԱՇ=33+55=88 (ռադի)

ԱՐՏԱՇ+ԵՍ=88+34=122 (?)

Այժմ վերջինը՝ 118-ը

ՕԳԱՆԵՍՈՆ – OGANESSON – Og

(ՅՈՒՐԻ ՑՈԼԱԿԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ)


ԱՐՏԱՇԵՍԸ «պաստիլ» արեց «անպարտելի» հռոմեացիներին։

(Էրզրումցիք կասեն՝ փաստիլ էրավ):

Հոմանիշ-եղբայրներ․ պաստիլ և պաստեղ․

Պաստիլ=պաստ+իլ=87+23=110 (դարմշտադի)

Պաստեղ=պաստ+եղ=87+23=110 (դարմշտադի)

Այս դարբնոցից է ռուսական «պաստել» (տեղաշոր) - пастель բառը։

ՔԱՐՓԱԿԵՆԻ (սխալ ասած՝ Կարֆագեն) Հսկա ՀԱՆԻԲԱԼԸ՝ ԱՐՏԱՇԵՍԻ ախպեր-տղեն,

ճարտարապետեց Հայոց Ոստան ԱՐՏԱՇԱՏԸ։

Քարերով փակված Կարֆագենը, բացի ՔԱՐՓԱԿԵՆԻՑ,

ուներ ևս մի հայկական անուն՝ ՔԱՐՏԱՇԱԴԱՇՏ։

Իրենց նախկին քաղաքը ևս հայկական անուններ ուներ՝ ՏԻՐ և ՍՈՒՐ։


22) ՏԻԳՐԱՆ

ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ – ԾՈՎԻՑ ԾՈՎ -

ՏԻԳՐԱՆ II ԱՐԱՇԵՍՅԱՆ (140-55 թթ մ․թ․ա․)

Իմ խնդիրը Տիգրան Մեծի պատմությունը գրելը չէ, ոչ էլ Տիգրան անունը ստուգաբանելն է։

Բայց իմ կողմից մի ստուգաբանություն կհայտնեմ։

Ասում ենք ուտող-խմող կամ ուտան-խման։

Նմանապես կարող ենք ասել գրող-մրող կամ գրան-մրան։

Այսինքն, «գրող» բառի տեղ կարող է գրենք «գրան»։

Այդ իմաստով «Տի գրանը» կլինի «Մեծ գրող»։

Հոմերոսը մեծ գրան էր։ Նրա անունը եղել է Տիգրան։

Բաբելոնից էր, հույները գերեվարել են, գրել է հունարեն, դրա համար էլ հույն Տի գրան է։


ՏԻԳՐԱՆ և ՔԱՅԼԱՍ

ՔԱՅԼԱՍԸ Տիբեթի (Տիպետ, ասում են նաև՝ Տիբերդ) սուրբ սարն է։

Քայլասի բոյը ի սկզբանե եղել է 6666 մետր։

Ըստ էզոթերիկների ուսմունքի դա Աստծո միավորն է ՝ մի քայլը։

ՔԱՅԼ ԱՍ – ՔԱՅԼ ԱՍ(ՏԾՈ)

ՏԻ+ԳՐԱՆ=42+58=58+42=ՔԱՅ+ԼԱՍ

ՏԻԳՐԱՆ անունն ու Տիպետի Աստվածային սարի ՔԱՅԼԱՍ անունը

ալգորիթմական եղբայրներ են։


6, 66, 666, 6666, ...

Հիշեցինք, որ ՔԱՅԼԱՍԻ սկզբնական բարձրությունը 6666 մ․է։

Հայոց Այբուբենի բոլոր տառերի համարների գումարը․

1+2+3+…+36=666

Հայոց Այբուբենի տառերի քանակը 6х6 է։

Սուրբ Ուր և Սեր բառերի կոդը 66 է և այլն։

Հայոց Այբուբենը հայտնաբերողի՝ Մեսրոպ Մաշտոցի

անունը և ազգանունը բաղկացած են 6-ական տառից,

Կորյունն էլ է վեց։

6-տառանի շատ նվիրական բառեր կան՝

Աստված, Արարատ, Արագած, Հայասա, Ամարաս, Օշական, Քայլաս․․․

Անահիտ, Աստղիկ, Վահագն, Ովանես, Երվանդ, Տիգրան, Վարդան․․․


23) ԱԲԳԱՐ V - ՀԱՅՈՑ ԹԱԳԱՎՈՐ ԷԴԻՍԻԱՅՈՒՄ,

ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻՆԵՐԻ ու ԱՐՇԱԿՈՒՆԻՆԵՐԻ սերունդ,

33 թվականին առաջի անգամ պետականորեն ընդունեց

Քրիստոնեությունը։

50-ին Աբգարը գնաց, Քրիստոնեությունն անցավ ընդհատակ․․․

Աբգարը ըստ Խորենացու «Ավագ այր» է նշանակում․

ԱԲԳ+ԱՐ=6+33=39 (իտրի)

ԱՎԱԳ+ԱՅՐ=35+54=89 (ակտինի)

Նաև՝ Ավգար

Ավ գար – Սուրբ ցավ (հին․հայ․)

Աբգարը ընկավոր էր, վերնոտ, տառապում էր սուրբ հիվանդությամբ՝ էպիլեպսիայով;

Ցեղով էին տառապում, քանի որ Աբգար անունով հայ թագավորները ութն էին։

Հիվանդությունը, թերևս, ժառանգել են Աբգար I թագավորից։

Այն բուժվում (մեղմանում) է գարեջրի և օշինդրի խառնուրդի օգտագործումից․

Կես լիտր թարմ սպիտակ գարեջուր և երկու ճաշի գդալ օշինդր։


Գարե ջուր – Գար վա (հին հայ)

Հնագույն ժամանակներում հայերենում վա բառը եղել է ջուր բառի հոմանիշ։

Այդտեղից․ Արագվա - Արագ ջուր,

Վագետ (Վոլոգդա գետի հին անունը) – Ջրառատ գետ;

Վան – լիճ, լիկ։

Աղ վան – Աղի լիճ։ Սեվանը գուցե՞ Սեվ լիճ․․․


Աստվածային Գարվա (էպիլեպսիա) հիվանդությունը «մխրճված» է Ավգար անվան մեջ․

Գարվա=Գար+վա=36+31=31+36=Ավ+գար=Ավգար


24) ՓԱՌԱՆՁԵՄ

ՓԱՌ ԱՆՁ – Փառավոր անձ

ՓԱՌ ԱՆՁ ԵՄ – Փառավոր անձ եմ

Իսկապես Փառավոր անձ ես։

Արշակ II–Փառանձեմ-Պապ հերոսական անձնազոհ թագավորական ընտանիքը

բացառիկ Երևույթ է Համաշխարհային պատմության մեջ։

ՓԱՌ+ԱՆՁ=64+40=104 (ռեզերֆորդի)

Արշ+ակ=56+16=72 (հաֆնի)

Գուցե երբևէ լինենք այնքան, որ այս հերոսական ու ողբերգական ընտանիքի մասին

ստեղծենք Համաշխարհային մակարդակի հանճարեղ գրքեր ու ֆիլմեր։


25) ՊԱՊ ԱՐՇԱԿԻ և ՓԱՌԱՆՁԵՄԻ

Պ+Ա+Պ=26+1+26=53 (յոդ)


26) ՈՎԱՆ

Ո ՎԱՆ – ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՎԱԾ

(Հնագույն Հայերենից)

Ո+ՎԱՆ=24+53=77 (իրիդի)

ՈՎԱՆԸ ՍԵՎ ԱՍՏ(ՎԱԾ) էր, որ ելավ ծովից ու Քաղաքակրթություն բերեց ապերախտներին։

ՍԵՎ+ԱՍ=64+30=94 (պլուտոն)


ՍԵՎԱՍՏը դառավ ՍԵԲԱՍՏԻԱ, Սեվաստոպոլ ձևով հասավ Ափխազիա և Կրիմ․

Կրիմում վերածնվեց ՈՎԱՆԵՍ ՍԵՎԱՍՏԸ՝

ԱՅՎԱԶՅԱՆԸ (ՀԱՅՎԱԶԵԱՆԸ)՝

ԾՈՎԱՆԿԱՐԻՉՆ ԱՍՏԾՈ․

ԱՅ+ՎԱԶ+ՅԱՆ=22+37+44=103 (լոուրենսի)

ՀԱՅ+ՎԱԶ+ԵԱՆ=38+37+28=103 (լոուրենսի)

103-ը ՍՐՏԻ կոդն է։


ՈՎԱՆ

Հայկական սուրբ Ովան անունը Ծովի Աստված Ովանես անվան հիմքն է։

(Գրում են նաև՝ Ոանես, որտեղ Ովան չկա)։

Լեզվագիտության Սկայ Հրաչյա Աճառյանը ցիտում է․

«Կարմիր ծովից դուրս եկող մի մեծ ձուկ»;

«Մեջքէն վար ձկան մորթով մը ծածկուած՝ բաբելացոց Էա աստուածը»;

- Չեմ զարմանա, եթե Էա Աստվածանունը հայերեն էակ բառն է․․․ (Ա․ Վարպետյանը կիմանա);

«Ովան գազանն հրեշտակ էր, որ ուսուցանէր մարդկան զամենայն հնարս կենցաղավարութեան»

(Աճառյան Հ․Հայերենի Արմատական Բառարան, h. III, էջ 572-573).

- Ովանը Ովանեսն է, որ մարդկությանը բերեց Քաղաքակրթություն։ Իսկ անվան սկզբնականը Ովան է․․․

Ձկան տեսքով Էակը հայտնում է․ «Ովան ես» - «Ովանը ես եմ»։

- Ինձ զարմացնում է Հրաչյա Աճառյանը։

Ֆանտաստիկ խելք ու գիտելիքներ, ֆանտաստիկ աշխատասիրություն ու նվիրվածություն․․․

Աճառյանն այնքան մեծ է, որ իրեն պարադիր չէր լինել անսխալ ու հանճարեղ, ունենալ մեկից ավել աչք․․․։

Նա այդ կատեգորիաներից բարձր է։

Ստալինը դա ինչ-որ բնազդով հասկացավ, երբ Լեզվագիտության Կիկլոպին բանտից հանեց։

Ի դեպ, պապիս անունը Ովան է։

Ես Ովաններուն Ոննիկի մանչն եմ։


27-28) ՄԱՆԱՍ-ՍԱՆԱՄ

ՄԱՆ-ԱՍ – ՄԱՐԴ-ԱՍՏՎԱԾ

ԱՐ-ՄԱՆ-ի պես։

ՄԱՆ+ԱՍ=43+30=73 (տանտալ)

ՄԱՆԱՍԸ մեծ փառքի է հասել կիրգիզների մոտ, անուն է տվել նրանց ասքին՝ ՄԱՆԱՍ։

Գովելի է ազգը, որ սրբության պես պահել-պահպանել է ՄԱՆԱՍ ասքը։


Ասքը ազգային հենքի վրա հյուսված Համամարդկային Բեմադրություն է,

որի Հեղինակը վերմարդկային էություն է։


(Իմ իսկական անունը պետք է լիներ Մանաս՝ Օվան պապիս անզավակ եղբոր անունը։

Հայրս 1945-ի Հաղթանակի պատվին ինձ անվանել է Վիկտոր)։


ՍԱՆ+ԱՄ=52+21=73 (տանտալ)

ՍԱՆԱ+ՄԵՐ=53+57=110 (դարմշտադի)


ՍԱՆ ԱՄ–ը ԱՐ ԱՄ–ի պես է՝

Ամենա-Աստված կամ Աստծո որդի։


Սանամեր ի սկզբանե՝ Աստվածամայր։

Սանամեր բնակավայր կա Հյուսիսային Կովկասում,

Կիսլովոդսկի մոտ։


Մանաս անունն ինչ ուղղությամբ էլ կարդաս հայկական է։

Դա չի բացառում Մանաս անունը ստուգաբանել կիրգիզերեն կամ թուրքմեներեն։

Աշխարհում այնքա՜ն սուտ կա, որ բոլորին հերիք է։


29) ՄԻՆԱՍ

ՄԻՆ+ԱՍ=53+30=83 (բիսմութ)

Մին Աս – Միակ Աստվածը։

Այս Մինասից լիքը կա Աշխարհում՝

Ավստրալիայից՝ Բրազիլիա։

Մարդ Մինաս, տերտեր Մինաս, բնակավայր Մինաս,

ֆուտբոլի թիմ Մինաս, մեղրի տեսակ Մինաս․․․


30) ՎԱՐԴԱՆ

ՎԱՐԴ+ԱՆ=67+23=90 (թորի)

ՎԱՐԴԱՆ+Է=90+7=97 (բերկլի) –

բնակավայր Սոճիի մոտ։

(Սոչիի անունը Սոճի ծառից է)

ՎԱՐԴԷ=67+7=74 (վոլֆրամ)

ԿՈՒԲ+ԱՆ=51+23=74 (վոլֆրամ)

Կուբան գետը կոչվել է նաև Վարդան։

Կուբան երկրամասը կոչվել է Վարդան։

Սոճի-Կուբանի Վարդանը գուցեև Բյուզանդիալի Վարդան զորավարն է (VIII դ․)։


31) ԲՐՈՒՏ

ԲՐ+ՈՒՏ=34+65=99 (էյնշտեյնի)

ԲԸՐ+ՈՒՏ=42+65=107 (բորի)


Տրոյացի Բրուտը գնաց կղզիներ, որոնք իր անունով կոչվեցին Բրիտանական։

«Բրիտան» ու «Բրետոն» բառերն հայկական Բրուտ անունից են։

«Անգլո-սաքսոնական ժամանակագրությունը» (IX դ․) հայտնում է,

որ բրիտների նախնիները եկել են Հայքից։

Ե՞րբ են եկել։ Մի հոծ խումբ գաղթել է 3000 տարի առաջ։

Հայերի վերաբնակեցման մի քանի ալիք է եղել․․․


32) ՄՈՍԿ

Մ+ՈՍԿ=20+68=88 (ռադի)

Ըստ Հին ռուսական աղբյուրների Մոսկվան հիմնել է Հապետի որդի Մոսկը,

որ եկել էր Արարատ սարից (Հայքից):

Հապետը Նոյի զավակն է։ Մոսկվա գետի անունը․

Մոսկ վա – Մոսկի ջուր․

«վա» բառը հնագույն հայերենում «ջուր» է նշանակել։

Ասում են, Մոսուլն էլ է Մոսկը հիմնել․

Մասկվա=Մոս+կվա=73+46=119 (?)

Մոսուլ=Մոս+ուլ=73+46=119 (?)

Հնարավոր է, որ Մոսկը 119-րդ տարրը Հնում արտածել է։

Յուրի Հովհաննիսյանն էլ ընդհուպ մոտեցել է․․․

Մոսկ անունը մինչև այսօր գոյատևել է․․․

Ջավախքում Մոսկ անուն կա (կար):

Մոսկվայում Իգիթխանյան Մոսկի վրացացած-ռուսացած հիսաբ կա։


33) ԲԱԳԱՐԱՏ-ԲԱԳՐԱՏ

Բագրատ անվան սկզբնական տարբերակը Բագարատ է եղել։

Եթե Բագարատ անվան մեջ Բագ (Աստված) բառը փոխենք իր հոմանիշ

Ար (Աստված) բառով, ապա կստանանք․․․

ԱՐԱՐԱՏ

Ասել է՝ Բագարատը հայկական անուն է՝

Հայոց Սրբազան լեռան անուններից մեկը։

(Բագարատ=71, Արարատ=98):


34) ԱՆԱՀԻՏ

ԱՆԱՀ+ԻՏ=40+42=82 (կապար)


35-36) ԽՈՐԵՆ, ԽՈՐԻՎ

ԽՈՐ=69 (թուլի)

ԽՈՐ+ԵՆ=69+27=96 (կյուրի)

ԽՈՐ+ԻՎ=69+41=110 (դարմշտադի)


37) ՇԱՆԹ

ՇԱՆԹ=55 (ցեզի)


38-39) ՈՍԿԻՆ, ՈՍԿԱՐ

ՈՍԿ+ԻՆ=68+33=101 (մենդելևի)

ՈՍԿ+ԱՐ=68+33=101 (մենդելևի)


40) ԱՆԻ

ԱՆ+Ի=23+11=34 (սելեն)


41) ԱՐՄԻՆԵ

ԱՐՄ+ԻՆԵ=53+38=91 (պրոտակտինի)


42) ՄԱՆՈՒՇ, ՄԱՆՈՒՇԱԿ

ՄԱՆ+ՈՒՇ=43+57=100 (ֆերմի)

ՄԱՆՈՒՇԱԿ=116 (լիվերմորի)


43) ՇՈՒՇԱՆ (ՍՈՒՍԱՆ), ՇՈՒՇԱՆԻԿ

ՇՈՒՇ=Շ+ՈՒ+Շ=23+34+23=80 (սնդիկ)

ՇՈՒՇԻ=91 (պրոտակտինի)

ՇՈՒՇ+ԱՆ=80+23=103 (լոուրենսի)

ՍՈՒՍ=92 (ուրան)

ՍՈՒՍ+ԱՆ=92+23=115 (մոսկովի)


ՈՍԿԵ ԱՆՈՒՆՆԵՐ


44) ԱՅԳԱՐԱՄ ԱՅԳ+ԱՐԱՄ=25+54=79


45)* ԱՅԴՈՍ

Այդոս=Այդ+ոս=26+53=79

46) ԱՇՈՏ

ԱՇՈՏ=ԱՇ+ՈՏ=24+55=79

ՇՈՏԱ=ՇՈ+ՏԱ=47+32=79

Վրացիք Շոթա (შოთა) են գրում։

«Աշոտ»-ը մաքուր հայկական ոսկե անուն է, հիմքը հայկական՝ աշ – օսլա (Աճառյան),

վերջածանցը հայկական՝ ոտ։

Աշոտ-Կրախմալոտ։ Այլ ստուգաբաննություններն իրավունք ունեն լինել․․․ որպես մտավարժանք։

Բառերը հաճախ բազմիմաստ են։

Աշոտը պարզապես օսլայի մեջ կորել է․․․

Աշոցքն իսկապես կրախմալոտ, օսլայոտ, աշոտ (հացոտ) տեղ է։

“Լավաշ”-ն էլ աշով (կրախմալով) է ստուգաբանվում․

Լավ աշ – Լավ կրախմալ (լավ հաց)․

ԼԱՎ+ԱՇ=43+24=67 (հոլմի)


Համենայն դեպս, ցույց տվինք, որ Աշոտ և Բագրատ անունները հայկական են։

Աշոտ և այլ Բագրատունիները

անուն-ազգանունով, ցեղով ու սրբություններով Հայեր են։


47) ԱՐԳՈՒԹ

ԱՐ ԳՈՒԹ – ԱՍՏԾՈ ԳՈՒԹ

ԱՐ+ԳՈՒԹ=33+46=79

Արգությանց իշխանական տոհմ ունեինք, որոնց սերունդներից են ռուսագիր գրողներ

Ալեքսանդր, Գրիգորի և Սեդա Վերմիշևները։

48) ԲՈՒՆԻԱԹ

Բունիաթ – Հիմնավոր (հայ բարբառ)

ԲՈՒՆԻԱԹ=ԲՈՒՆԻ+ԱԹ=69+10=79


49) ԳԱՐԷԳԻՆ

ԳԱՐԷԳԻՆ=ԳԱՐԷ+ԳԻՆ=43+36=79

Գարեգին=77


50) ԳԻՒՏ

ԳԻՒՏ=ԳԻՒ+Տ=48+31=79


51-52) ԿԱՅՊԱԿ-ՀՈՒՍԱԿ

Հայոց արքա Կայպակը Հայոց արքա Հուսակի որդին է և Հայոց արքա Սկայորդի հայրն է։

ԿԱՅՊԱԿ=ԿԱՅ+ՊԱԿ=37+42=79

ՀՈՒՍ=Հ+ՈՒՍ=16+63=79


53) ԿՈԾԻԿ

ԿՈԾԻԿ=ԿՈԾ+ԻԿ=5+26=79


54) ՀԱՊԵՏ

ՀԱՊԵՏ=ՀԱ+ՊԵՏ=17+62=79


«Հա պետ» և ոչ թե անիմաստ «Հաբետ»։


55) ՀՈԽԻԿ

Հոխիկ – խրոխտ, հպարտ

(Hende Hoch-Ձեռներդ վեր-Руки верх!):

ՀՈԽ+ԻԿ=53+26=79


56) ՈՍԻԿ

ՈՍԻԿ=ՈՍ+ԻԿ=53+26=79

Ոսիկ անվան ուռճացրած տեսակը՝ Հովսեփ․

Ոսեփ→Ովսեփ→Հովսեփ

Իսկ ի՞նչ էր անում Ոսեփը։

Ո՞ս (յոդ) էր եփում երկաթի հետ։


57) ՈՍԿԱՆ (ՈՍԳԱՆ)

ՈՍԳԱՆ=ՈՍ+ԳԱՆ=53+26=79


58) ՎԱԽԹԱՆԳ

ՎԱԽԹԱՆԳ=ՎԱԽԹ+ԱՆԳ=53+26=79

Հին հայերենում․

Վախթ – ժամանակ; անգ – երկաթ;

Վախթ անգ – Երկաթի ժամանակ


59) ՎՌԱՄ=Վ+ՌԱՄ=30+49=79

(Վռ-ամ – Ամենա-վառ)


60) ԺԻՐԱՅՐ

ԺԻՐԻԿ=ԺԻՐ+ԻԿ=53+26=ՈՍ+ԿԻ=ՈՍԿԻ

ԺԻՐԱՅՐ=ԺԻՐ+ԱՅՐ=53+54=107 (բորի)


Կանայք


61) ԱՐՄԻԿ

ԱՐՄԻԿ=ԱՐՄ+ԻԿ=53+26=79


62) ԱՐՓԻ, ԱՐՓԻԿ

ԱՐՓԻ=ԱՐ+ՓԻ=33+46=79

ԱՐՓԻԿ=ԱՐՓԻ+Կ=79+15=94 (պլուտոն)


63) ԱՍՏՂ, ԱՍՏՂԻԿ

ԱՍՏՂ=ԱՍՏ+Ղ=61+18=79


64) ՀԵՂԻՆԷ

ՀԵՂԻՆԷ=ՀԵՂԻ+ՆԷ=50+29=79


65-66) ՈՍԿԻ, ՈԿՍԻ

ՈՍ+ԿԻ=53+26=79

ՈԿ+ՍԻ=39+40=79


ՍՆԴԻԿԵ ՌՆԴԻԿ ԱՆՈՒՆՆԵՐ


67) ԱՐՄԵՆ

ԱՐ+ՄԵՆ=33+47=80 (ռնդիկ)


Եվրոպաներում կա եղբայրական Արմանդ անուն․

Ար+մանդ=33+47=80

Արմենն ու Արմանդը կրկնակի եղբայրներ են․

Արմ+են=53+27=80

Արմ+անդ=53+27=80


68) ԱՐՄՈԳ

ԱՐ ՄՈԳ – ԱՍՏՎԱԾԱՅԻՆ ՄՈԳ

ԱՐ+ՄՈԳ=33+47=80


69) ԱՐՏԱԿ

ԱՐ+ՏԱԿ=33+47=80

Աստծո տակ։


70) ԱԼՎԱՐԴ

ԱԼ+ՎԱՐԴ=13+67=80


71) ԱՆՈՒՇ

ԱՆ+ՈՒՇ=23+57=80


72) ԳԻԼԳԱՄԷՇ

ԳԻԼ ԳԱՄԷՇ - ԿԼՈՐ ԳՈՄԵՇ

ԳԻԼ+ԳԱՄԷՇ=26+54=80


73) ՍԵՎԱԿ

ՍԵՎ+ԱԿ=64+16=80

74) ՏԱԲՈՒԼ

ՏԱԲ+ՈՒԼ=34+46=80

Ըստ հնագույն իսպանական աղբյուրների (Վալենսա քաղաքի պատմության)

Ջրհեղեղից հետո այժմյան Իսպանիայի արևելյան ափ են իջնում

հետազոտողներ Տաբուլի գլխավորությամբ, որ խոսում էին հայերեն․․․


75) ՏԱՂԱՍ

ՏԱՂ ԱՍՈՂ

ՏԱՂ+ԱՍ=50+30=80

ՏԱՂԱՍ→ՍԱՂԱՏ→ՍԱՂԱԹ→ՍԱՂԱԹԵԼ55

Ի՞նչ են ասում մեր լեզվակները․

Սեմական Šaltәïël անունից, որ նշանակում է «Հարցումն առ Աստված»։

Կարո՞ղ ենք պատկերացնել ծնողներ, որ իրենց երեխու անունը դնում են «Հարցումն առ Աստված»։

Այս բազմախոցելի «ստուգաբանության» տեղ ներկայացված է հայկական զուլալ մեկնաբանություն։


Սնդիկից դուրս․


76) ՆԱԶԱՐ

ՆԱԶ ԱՐ – Նազան ար, Նազելի տղամարդ.

Նազ+ար=29+33=62


77) ՍԱՅԼԱՍ – САЙЛАС

Сайл Ас – Սայլ Աս - Божья карета (арм.):

Сайлас=Սայլաս=Սայլ+աս=63+30=93

Աստծո սայլ – տիեզերանա՞վ։


Սնդիկե սայլ․

Կառետ=Կառ+ետ=44+36=Կառ+ք=Կառք


78) ՍԿԱՅՈՐԴԻ

Սկայի (հսկայի) որդի։

Հիշենք շոտլանդական մեծ կղզին՝ Սկայը։

Սկայ=Ս+կայ=44+22=66 (դիսպրոզի)

Սկայ=Ասք=Ուր...


Նմանություն։ Հայքի արքա Սկայորդու անունը (VII դ․մ.թ.ա.)

Նման է Աստվածաշնչի Իսկարիոտ անվանը․․․


ՈՒՐԱՆԵ ԵՎ ՊԼՈՒՏՈՆԵ ԱՆՈՒՆՆԵՐ


79) ԹԱԳՈՍԿԻ

ԹԱԳ+ՈՍԿԻ=13+79=92 (ուրան)


80) ՀԱՍՄԻԿ

ՀԱՍՄ+ԻԿ=66+26=92


81) ՍԱԹԵՆԻԿ

ՍԱԹԵՆ+ԻԿ=66+26=92


82) ՎԱՐՍԻԿ

Варс=Վարս – коса (арм.)

Варс=Վարս=Վար+ս=63+29=92 (ուրան)

Варсик – девушка с косой;

Варсик=Վարսիկ=Վարս+իկ=

92+26=118 (ոգանեսոն)


83) ՄԱՆՈՒԿ

ՄԱՆ+ՈՒԿ=43+49=92


Պոլինեզիական կզիներում Մանուկ տեղանուն կա,

ուր հավաքվել են իմաստունները։


84) ՊԱՍԿԱՄ

ՊԱՍԿ+ԱՄ=71+21=92

Բասկերի առաջնորդ։


85) ՊՈԼՈԶ

ՊՈԼ+ՈԶ=62+30=92

Պոլոզը ոձ է․․․


86) ՌՈՒՍԱ

ՌՈՒ+ՍԱ=62+30=92


Հայոց թագավորներ․

Ռուսա I, Ռուսա II, Ռուսա III (VIII-VI դդ․ մ․թ․ա․).


87) ՓԱՅԼԱՆ ՓԱՅԼ+ԱՆ=69+23=92


88) ԵՐՎԱՆԴ

ԵՐ+ՎԱՆԴ=37+57=94

ԵՐՎ+ԱՆԴ=67+27=94

ԵՐՎԱՆ+Դ=90+4=94

Բերվեց պլուտոնի սինթեզի երեք եղանակ։

Բոլոր գրված, չգրված նմանատիպ բանաձևերն էլ պարունակում են

քիմիական տարրերի սինթեզի եղանակներ։

ոլորը որ գրեմ մի 10 ստվար գիրք կստացվի։ Արդեն գրել եմ ու մասամբ հրատարակել։

- Աստված փրկի Հայոց լեզուն քիմիական տարրերի «ում» վերջածանցից

և անձնանունների ու տեղանունների «ոս» վերջածանցից։


89) ԴԵՐԵՆԻԿ

ԴԵՐ+ԵՆԻԿ=41+53=94 (պլուտոն)

ԴԵՐ+ԱՍԱՆ=41+53=94


90) ԼՈՐԻԿ

ԼՈՐ+ԻԿ=68+26=94


91) ՎՐԹԱՆԵՍ

ՎՐ+ԹԱՆ=62+42=94


***) պետրոս գետադարձ (?-1058) – լափակեր, մաքուր խոզ,

աջակցել է Անիի կործանմանը

պետ+ր=62+32=94

գետա+դարձ=40+54=94


Հսկաների հավաք․

ԱՐԱՄԻՍ=ԵՐՎԱՆԴ=ԴՌԱԿՈՆ=ԴՌԱԿՈՒԼ=ՇԱՐԿԱՆ=

ՈԴԻՍԵՅ=ՆԻՑՇԵ=ԵՍԵՆԻՆ=ՔԵՆՏ=ԿԼՈՒՆԻ=

АРАМИС=ЕРВАНД=

ОДИСЕЙ=НИЦШЕ=ЕСЕНИН=

КЕНТ=КЛИНИ=94 (плутоний)

Египетский Бог, Армянский царь, Греческий мифический герой, Немецкий философ,

Русский поэт, Американский художник, Американский актёр –

драконы с плутонием!!!!!!!


ՎԱՀ հիմքով անուններ

ՎԱՀԸ Հրաբխի Աստվածն է։

Վ+Ա+Հ=30+1+16=47 (արծաթ)


92) ՎԱՀԵ

ՎԱՀ+Ե=47+5=52 (տելուր)


93) ՎԱՀԱՆ

ՎԱՀ+ԱՆ=47+23=70 (իտերբի)


94) ՎԱՀԱԳՆ

ՎԱՀ+ԱԳՆ=47+26=73 (տանտալ)


95) ՎԱՀՐԱԴ

ՎԱՀ+Ր=47+32=79 (ոսկի)

ՎԱՀՐ+ԱԴ=79+5=84 (պալոնի)


96) ՎԱՀՐԱՄ

ՎԱՀՐ=79

ՎԱՀՐ+ԱՄ=79+21=100 (ֆերմի)


ՎԱՍ հիմքով անուններ․


97) ՎԱՍՊՈՒՐԱԿ

Վաս=Վ+աս=30+30=60

Պուր=Պ+ուր=26+66=92+16

Պուրակ=Պուր+ակ=92+16=108


Ի՞նչ է նշանակում Վասպուրակ կամ Վասպուրական։

Ի՞նչ է նշանակում Վաս։

Աստվա՞ծ։ Արև՞։

Արևն ընդունենք վարկած։

Արևի բոլոր տարածված հայկական անուներն սկսվում են Ար (Աստված) բառով՝

հանդիսանում են Արևի Աստվածային բնորոշումներ։

Իսկ Արևի սեփական, ոչ-արևապաշտական անունն ի՞նչ է եղել։ Գուցե՞ Վաս է եղել։

Այդ դեպքում «Վաս պուրակ»-ը կլինի «Արևի պուրակ»։

Վ+Ա+Ս=30+1+29=60 (նեոդիմ)


98) ՎԱՍԱԿ

Արևի ակ - Արեգակ

ՎԱՍ+ԱԿ=50+16=76 (ոսմի)


99) ՎԱՍԻԼԻ

Արևով լի

ՎԱՍԻ+ԼԻ=71+23=94 (պլուտոն)


100) ՎԱՍԻԼԻՍ

Արևի լույս

ՎԱՍԻ+ԼԻՍ=71+52=123 (?)


Արևապաշտության ժամանակ Արևի ակ-ը Աստծո ակ է,

Արևով լի՝ Աստծով լի, Արևի լույս՝ Աստծո լույս

(լիսն ու լույսը հոմանիշներ են):

Այս անուններից ամեն մեկը մի քանի ֆիզիկա-քիմիական բանաձև է պարունակում։


ՏԻՐ հիմքով անուններ․


101) ՏԻՐ

ՏԻՐ=Տ+ԻՐ=31+43=74 (վոլֆրամ)


102-103) ՏԻՐԱՆ, ՏԻՐԻԹ

Տիրիթը Հայոց արքա Տիրի թոռն է (IV դ․)

ՏԻՐԱՆ=ՏԻՐ+ԱՆ=74+23=97 (բերկլի)

ՏԻՐԻԹ=ՏԻՐ+ԻԹ=74+20=94 (պլուտոն)


104-105) ՏԻՐՈՒՆ, ՏԻՐՈՒՀԻ

ՏԻՐՈՒՆ=ՏԻՐ+ՈՒՆ=74+56=130

ՏԻՐՈՒՀԻ=ՏԻՐ+ՈՒՀԻ=74+61=137


106) ԱՐԾԻՎ, ԱՐԾՎԻ

ԱՐ+ԾԻՎ=33+55=88 (ռադի)


107*) ԱՐԻԲԱՐԶԱՆ (Արիոբարզան)

Արի բար (Աստծո բարիք)

ԱՐԻ+ԲԱՐ=44+35=79 (ոսկի)

Արիբարը ոսկի է։

(զան – տեսակ)

ԱՐԻԲԱՐ+ԶԱՆ=79+29=108 (հասի)

Արիոբարզանը մ.թ.ա. 20 թվականից՝

Ատրպատականի թագավոր։

Եղել են տարատեսակ արիացիներ։


108) ԱՐՏՈՒՐ, ԱՐԹՈՒՐ

Արտուր անունը ունի նույն իմաստը, ինչ նույն կառույցի հայկական Աստվածային անունները

ԱՍԱՏՈՒՐ, ԱՍՏՎԱԾԱՏՈՒՐ, ԲԱԳԱՏՈՒՐ, ՍԱՆԱՏՈՒՐ, ՎԱՆԱՏՈՒՐ, ՏԻՐԱՏՈՒՐ․․․

Հույների մոտ՝ ԹԵՈԴՈՐ (TEODOR), ռուսական ձևը՝ ՖԵԴՈՌ (ФЕДОР),

ուկրաինացիների մոտ՝ ԲՈԳԴԱՆ (БОГДАН) և այլն.

Մաքուր հայկական ԱՐՏՈՒՐ (ԱՍՏՎԱԾԱՏՈՒՐ) անունը մոտ 3000 տարի առաջ Հայքից,

հավանական է, Բրուտի հետ Տրոյայից հասել է

այժմյան Բրիտանական կղզիներ։ Հայքում Արտուր անունը մոռացվել է,

իսկ կելտերի մոտ դառել է Աստված և թագավոր։

19-20 դարերում Արտուր անունը վերադարձել է Հայաստան։

Հայրենիքում այժմ գրում են ԱՐԹՈՒՐ․

ԱՐ ԹՈՒՐ – ԱՍՏԾՈ ԹՈՒՐ։

Ար+թուր=33+75=108 (հասի)

Ար+տուր=33+97=130


109) ՄԵՆՈՒԱ

Մենուան եղել է Արքայից Արքա՝ Ամենու Արքա․

Ա-ՄԵՆՈՒ→ՄԵՆՈՒ-Ա

Մենուա=Ամեն+ու=48+34=82 (կապար)


Վիկտոր Վահանյան

Comments


«Քոչարյանին ասացի՝ ժողովուրդը ձեզ ատում է». Հարութ Սասունյանը՝ Քըրք Քըրքորյանի համեստության, մեր անփառունակ ոչ վաղ անցյալի և վտանգավոր ներկայի մասին | «Զրույցներ հայության մասին»

bottom of page