top of page

1840-1917 թթ. Թբիլիսիի 47 քաղաքապետերից 45-ը հայեր էին

13.02.2024Թիֆլիսի առաջին դեմքերին` իրենց ստեղծագործ աշխատանքով, իրենց կենսագրությամբ Թիֆլիսը կերտած քաղաքապետերին ճանաչելը հարգանքի տուրք է, որ սերունդները կարող են և պարտավոր են մատուցել նրանց հիշատակին:


Մինչեւ 1917 թվականը Թիֆլիս քաղաքի ղեկավարների բացարձակ մեծամասնությունը՝ 47-ից 45-ը, հայեր էին։


Հատկանիշ՝ կառուցեցին, սարքեցին, բարեկարգեցին, հարստացրին քաղաքը, իրենց սերը, գիտելիքը, ուժը, եռանդն ու միջոցները ներդրեցին Թիֆլիսում։


Համաձայն «Կովկասի հնագիտական ​​հանձնաժողովի», «Թիֆլիսի քաղաքային դումայի լուրերի» և այլնի ակտերի, 1840-1917 թվականների քաղաքապետերի ցուցակը հետևյալն է.


1840-1843 թթ – Իվան (Հովհաննես) Իզմիրով

1844-1845 թթ – Ստեփան Գաբրիելի Խատիսով

1845-1846 թթ – Մովսես Տեր-Գրիկուրով

1847-1848 թթ – Հովհաննես Սեմյոնի Շադինով

1848-1849 թթ – Թովմա Դավիդի Պրիդոնով

1850-1851 թթ – Զախարիա Ստեփանի Ամիրագով

1851-1852 թթ – Հովսեփ Միրիմանով

1853-1856 թթ – Ավետիք Սվեչնիկով

1856-1857 թթ – Սոգոմոն Դավթի Սարաջև

1857-1858 թթ – Անդրեյ Դավթի Մանանով

1858-1860 թթ – Վարդան Աստվածատուրի Արշակունի

1860-1861 և 1865-1866 թթ – Սողոմոն Զահարի Աբիսոգոմոնյան

1861-1862 թթ – Սողոմոն Միրիմանի Միրիմանյանց

1862-1864 թթ – Գևորգ Գրիգորի Պրիդոնյանց

1864-1865 թթ – Գալուստ Հարությունի Շերմազան-Վարդանյանց

1866-1868 թթ – Էրեմիա Գևորգի Արծրունի

1868-1869 թթ – Նիկողայոս Հովհաննեսի Ալադատյանց

1869-1870 թթ – Դմիտրի Թումանյան

1870-1874 թթ – Յազոն Դմիտրիի Թումանյան

1875-1879 թթ – Դմիտրի Իվանի Կիպիանի

1879 (մերժված պաշտոն) - Անտոն Սողոմոնի Կորգանով

1879-1891 թթ - Ալեքսանդր Ստեփանի Մատինով

1891-1893, 1895-1896, 1903-1904 թթ. – Նիկողայոս Արգուտինսկի-Դոլգորուկով

1893-1895 թթ – Պողոս Ալեքսանդրովիչ Իզմայիլով

1897-1901 թթ – Գևորգ Գրիգորիի Եվանգուլով

1902 թ (չի ստանձնել պաշտոնը, քանի որ հավանության չի արժանացել նահանգային իշխանությունների կողմից) - Ալեքսանդր Միքայելի Արգուտինսկի-Դոլգորուկով

1904-1905 թթ – Քրիստոֆեր Ավակումի Վերմիշև

1907-1909 թթ - Վասիլի Նիկոլայի Չերքեզով

1910-1917 թթ - Ալեքսանդր Իվանի Խատիսով

Comentarios


Ռուսաստանից վերադարձել է Հայաստան և ստեղծել CreamLeo-ն՝ հայկական բնական քաղցրավենիքի արտադրանքը

bottom of page